Achtergrond

Wie zijn wij

De afdeling WAC-Veenendaal is opgericht in 1961 als VAC Veenendaal en bestaat thans uit 7 leden  met verschillende  maatschappelijk achtergronden.

De kennis en ervaring die zij hebben opgedaan in hun dagelijks werk , gebruiken zij bij de beoordeling van bouwtekeningen van gebouwen en woningen en het adviseren over de woonomgeving.

Voor deze werkzaamheden heeft de gemeente (wethouder van ruimtelijke ordening  en volkshuisvestiging ) een convenant met WAC-Veenendaal afgesloten.

De gemeente vraagt bij de beoordeling vooral toe te zien op de levensloopgeschiktheid van de wijken (woonomgeving ) en de woningen (indeling).

Het WAC-Veenendaal brengt advies uit aan de wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Veenendaal en aan architecten, bouwontwikkelaars en ondernemers.

 

Deze geheel uit vrijwilligers samengestelde commissie komt maandelijks bijeen ter bespreking van de lopende zaken.
Beoordelingen van bouwplannen vinden onregelmatig plaats en worden uitgevoerd door een adhoc samengesteld team van minimaal twee commissieleden.