90_impressie11lowres.large

Nieuws

 

            Algemene informatie, klik hiervoor op onderstaande onderwerpen.

4-11-2019 ‘Nationale aanpak energieneutrale bedrijventerreinen nodig’
4-11-2019 Gemeenten lopen achter met uitvoer VN-verdrag Handicap
23-10-2019 € 90 mln voor Noord-Nederland als eerste waterstofregio van Europa
9-10-2019 ‘Voetganger op een voetstuk’: lessen voor een integrale loopaanpak
1-10-2019 Nederland totaal niet voorbereid op komende vergrijzingstsunami waarschuwen media experts
9-9-2019 6 ongevraagde adviezen over miljardenplan woningbouw
4-9-2019 Stikstofuitspraak dwingt ons anders naar mobiliteit te kijken
19-8-2019 5 perspectieven op natuur inclusief bouwen
5-8-2019 11 jaar dakensubsidie kleurt Groningen steeds groener en ontlast riool
18-7-2019 Langer zelfstandig wonen: regionale verschillen dwingen tot decentralisatie
3-7-2019 In Den Haag geen gebiedsontwikkeling zonder mobiliteitstransitie Bouwen met kwaliteit
1-7-2019 Bouwen met kwaliteit
10-6-2019 Het verticale bos: structurele groenoplossing voor de compacte stad of showcase
3-6-2019 Sociale woningbouw stagneert, corporatie geeft prioriteit aan verduurzamen stelt minister
27-5-2019 Nieuwe wijk in Buiksloterdam krijgt eigen lokale energiemarkt
22-5-2019 5 tips voor een gedragen energietransitie
13-5-2019 ‘Gemeenten moeten beseffen hoe belangrijk wooninitiatieven voor senioren zijn’
13-5-2019 Niet meer, maar vooral effectief groen’
24-4-2019 Gastvrije binnenstad’ moet bezoekers trekken én binden
24-4-2019 Kleine acties maakten Steenbreek tot groot succes
18-4-2019 Challenge Middenhuur 

 

9 februari 2017:       Bert Duijker  heeft gisteren tijdens de maandelijkse vergadering het voorzitterschap van onze commissie aanvaard, derhalve zal hij de volgende vergadering voor het eerst voorzitten.

29 november 2016:  Marjan Akse heeft met succes de via VacPuntWonen aangeboden cursussen afgesloten en vanaf dit moment volwaardig lid van onze commissie.

23 november 2016:  Vandaag is een afvaardiging bestaande uit 5 leden van onze commissie op bezoek geweest bij het WAC  Eemnes. Onze commissie bezocht onder leiding van  mevr. Eline Lemstra het Award-winnend project Zuidpolder te Eemnes. Het in uitvoering zijnde project is een resultaat van een innige samenwerking tussen de gemeente Eemnes, stedenbouwkundigen en WAC Eemnes met als doel het vaststellen van een voor toekomstige bewoners aantrekkelijke woonvisie. Een woonvisie waarop de ontwikkelende partijen hun projecten konden bouwen en waarbij WAC Eemnes de vinger aan de pols hield. Het was, met dank aan het WAC Eemnes, een waardevolle middag.  

26 juni 2016:             Na het volgen van de noodzakelijke cursussen is ons aspirant-commissielid Bert Duijker met ingang van de eerst volgende vergadering een volwaardig en gewaardeerd lid van onze commissie.

13 april 2016:            Op onze maandelijks vergadering mochten wij vandaag ons nieuw aspirant-lid Marjan Akse begroeten. Na een inwerkperiode van plm. een half jaar en het volgen van de benodigde cursussen zal Marjan in de loop van 2017 als volwaardig lid een belangrijke bijdrage aan ons werk leveren.

20 april 2016:            Vandaag namen wij afscheid van ons lid Anneriet Maletsky die zich, na een jarenlange inzet voor de verbetering van de gebruikerskwaliteit van onze bebouwde omgeving en woningen,  genoodzaakt zag om een punt achter haar werkzaamheden  voor WAC-Veenendaal te zetten. Wij bedanken Anneriet voor haar zeer gewaardeerde inzet en wensen haar een fijne en gezonde  toekomst.

13 april 2015:             Interim-voorzitter Jaap Schaaf ziet zich genoodzaakt om wegens zijn eerder aangekondigde verhuizing naar Culemborg, die op   korte termijn plaats zal vinden, de voorzittershamer per direct neer te leggen. Na een lange lidmaatschapsperiode neemt WAC-Veenendaal node afscheid van Jaap, een afscheid die na de zomerperiode formeel plaats zal vinden. Secretaris Paula Bons en penningmeester Jan Klok zullen in onderlinge afstemming de honneurs tijdelijk waarnemen.

14 september 2015 :    In onze vergadering van vandaag hebben wij Bert Duijker als nieuw aspirant-lid mogen verwelkomen. Bert zal zich door middel van cursussen verdiepen in de materie en de verwachting is dat hij medio 2016 een volwaardig lid van onze commissie zal zijn.

1 februari 2015:          Penningmeester Rein van Rooyen neemt na 8 jaar afscheid van het WAC.  Jan Klok, WAC-lid sinds 2012, neemt deze taak over.

2 januari 2015:            WAC-Veenendaal ontvang van de gemeente Veenendaal een verzoek om een bouwplan aan de Brouwersgracht Veenendaal te  beoordelen. Aanvraagnummer 1535581- Referentiecode OV 2014674