Van Barnevelderf Veenendaal-oost

 

Links

 

Rijksoverheid
Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ook mogen ze geen gevaar opleveren
voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers. Voor het bouwen,
verbouwen, slopen én gebruiken van woningen en andere gebouwen gelden daarom
bouwregels. Meestal is voor bouwen een omgevingsvergunning (vroeger de
bouwvergunning) nodig. In een aantal gevallen kunt u zonder vergunning
(vergunningvrij) bouwen.
www.rijksoverheid.nl/themas/bouwen-wonen-en-leefomgeving

 

VACpunt Wonen (overkoepelend orgaan landelijke VAC’s)

VACpunt Wonen is het kennis- en adviescentrum voor de gebruikskwaliteit van woning
en woonomgeving (stichting zonder winstoogmerk). Al decennialang maakt VACpunt
Wonen zich sterk voor praktisch wonen.
www.vacpuntwonen.nl

WoonKeur

WoonKeur is het certificaat voor woontechnische kwaliteit.
Het certificaat WoonKeur wordt afgegeven aan woningen die een voldoende niveau aan
gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid bezitten. Een
belangrijk aspect is dat een WoonKeur-woning levensloopbestendig is, d.w.z. dat als
een bewoner iets komt te mankeren hij/zij niet gedwongen is om die reden te
verhuizen.
Er is een eisenpakket voor nieuwbouwwoningen en een apart eisenpakket voor
bestaande woningen.
De eisen voor bestaande woningen gelden voor woningen ouder dan 10 jaar.
www.woonkeur.nl

l