Achtergrond

Wie zijn wij

De afdeling WAC-Veenendaal is opgericht in 1961 en bestaat thans uit 7 leden  met verschillende  maatschappelijk achtergronden.

De kennis en ervaring die zij hebben opgedaan in hun dagelijks werk , gebruiken zij bij de beoordeling van bouwtekeningen van gebouwen en woningen en het adviseren over de woonomgeving.

Voor deze werkzaamheden heeft de gemeente (wethouder van ruimtelijke ordening  en volkshuisvestiging ) een convenant met WAC-Veenendaal afgesloten.

De gemeente vraagt bij de beoordeling vooral toe te zien op de levensloopbestendigheid van de wijken (woonomgeving ) en de woningen (indeling).

Het WAC-Veenendaal brengt advies uit aan de wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Veenendaal en aan architecten, bouwontwikkelaars en ondernemers.

Om de deskundigheid van de leden te actualiseren en te vergroten volgen zij regelmatig doelgerichte cursussen die worden aangeboden door het overkoepelend orgaan VACpunt Wonen.

Deze geheel uit vrijwilligers samengestelde commissie komt maandelijks bijeen ter bespreking van de lopende zaken.
Beoordelingen van bouwplannen vinden onregelmatig plaats en worden uitgevoerd door een adhoc samengesteld team van minimaal twee commissieleden.